English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Aktuálně řešené bakalářské práce

 

Využití kapalných krystalů pro kvantové počítače

Diplomant: Vojtěch Krčmarský

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Cílem práce je konstrukce a charakterizace modulátoru polarizačního stavu světla na bázi tekutých krystalů. Student se seznámí se základními metodami popisu a měření polarizace světla a ověří možnosti využití displejů s tekutými krystaly pro ovládání polarizačního stavu.

 

Řízení polovodičových laserových diod

Diplomant: Jakub Orolín

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Optický výkon a spektrum polovodičových laserů závisí citlivě na čerpacím proudu, teplotě a dalších podmínkách. Cílem práce je prozkoumat tuto závislost a zkonstruovat proudovou a teplotní stabilizaci laserové diody.

 

Experimentální ověření optických vlastností prostorového modulátoru světla

Diplomant: Lenka Fialová

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, CSc.

Rok zadání: 2010
V bakalářské práci bude diskutován princip činnosti a možnosti použití prostorového modulátoru světla. Hlavním cílem je experimentální ověření polarizačních vlastností kapalných krystalů, které tvoří prostorový modulátor světla a určení polarizačního stavu transformovaného světelného svazku při rozdílných úrovních fázové modulace. Na základě experimentálních dat bude diskutována možnost použití prostorového modulátoru světla v amplitudovém nebo fázovém režimu. Vedlejším cílem bakalářské práce je zvládnout metodiku prostorové modulace a naučit se používat software pro řízení prostorového modulátoru světla LC2002 Holoeye. Při řešení úkolů bakalářské práce bude pro maticový popis polarizačních prvků využíván program Oslo Premium.

 

3D vidění

Diplomant: Jana Grézlová

Školitel: Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.

Rok zadání: 2010
Cílem bakalářské práce je shrnout aktuálně používané metody syntetického 3D vidění, 3D projekce a realizace 3D vjemu. Součástí práce může být odzkoušení vybraných metod generování 3D obrázků, případně sestavení 3D kamery a vytváření 3D videí. Zpětná rekonstrukce 3D vjemu může být provedena pomocí barevných brýlí (tzv. anaglyfy), "blikacích (zatmívacích) brýlí", případně polarizačních brýlí.

 

Navazování optických vláken

Diplomant: Karel Pudil

Školitel: doc. RNDr. Richard Horák, CSc.

Rok zadání: 2010
1.Co jsou to optická vlákna, vlastnosti, rozdělení,výroba, použití, výhody 2.Navazování světla do vláken 3.Spojování optických vláken Charakteristiky spojů Typy ztrát 4.Rozdělení spojů vláken Stálé spoje Rozebíratelné spoje Výhody a nevýhody, parametry, technické specifikace 5.Vlastnosti jednotlivých spojů, použití 6.Experimentální ověření jednotlivých typů spojů (v rámci možností) 7.Celkové zhodnocení konektorů a svarů, srovnání naměřených hodnot s teoretickými hodnotami.

 

Měření a hodnocení pasivních noktovizních zobrazovacích systémů

Diplomant: Tomáš Raška

Školitel: Mgr. Filip Chlup

Rok zadání: 2010
1.Kompilačním způsobem zpracovat konstrukční principy pasivních noktovizních systémů. 2.Provést rozbor kritérií kvality pasivních noktovizních systémů. 3.Význam jednotlivých konstrukčních prvků na konečnou kvalitu systému. 4.Srovnat principy měření jednotlivých kvalitativních parametrů. 5.Realizovat vlastní měření dvou vybraných noktovizních systémů. 6.Vyhodnotit výsledky měření.

 

Měření a hodnocení pozorovacích termovizních přístrojů v mlze

Diplomant: Ondřej Kaprál

Školitel: RNDr. Vladimír Chlup

Rok zadání: 2010
1. Kompilačním způsobem popsat principy funkce termovizních zobrazovacích systémů 2. Pojednat o kvalitativních parametrech pozorovacích termovizních přístrojů 3. Pojednat o vlivu atmosféry na kvalitu zobrazení termovizních přístrojů 4. Realizovat sérii měření dvou vybraných termovizních přístrojů za různých atmosférických podmínek 5. Vyhodnotit výsledky měření

 

Akustooptický modulátor, polarizace a měření dvojlomu skla

Diplomant: Blanka Haeuslerová

Školitel: RNDr. Ing. Jan Podloucký

Rok zadání: 2009
V bakalářské práci uveďte a vyložte základní pojmy a představy charakterizující polarizaci světla. Dále zde zpracujte souhrn fyzikálních jevů a optických prvků používaných k vytvoření polarizovaných optických svazků. Hlavní pozornost zaměřte na použití akustooptického modulátor světla PEM-100 firmy Hinds. Proveďte analýzu signálu získaného detekcí polarizačně modulovaného světelného svazku. Použití akustooptického modulátoru demonstrujte na měření dvojlomu skla vyvolaného mechanickým napětím.

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz