English


HLAVNÍ STRANAObecné informaceZaměstnanciStudijní poradciKontakty s praxíSemináře katedry

Semináře katedry optiky

2010

10.6.2010 ve 14:00 hod.
RNDr. Petra Horodyská, Ph.D. | Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ultrarychlá laserová spektroskopie v polovodičích

22.4.2010 ve 13:00 hod.
Dr. Metin Sabuncu | MPI Erlangen
Continuous variable quantum experiments: from quantum cloning to free space quantum communication

31.3.2010 ve 13:00 hod.
Mgr. Martin Plesch, Ph.D. | SAS Bratislava
Efficient compression of quantum information

4.3.2010 ve 13:30 hod.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D. | katedra optiky PřF UP
Optické metody ve spektroskopii

3.3.2010 ve 13:30 hod.
prof. Vladimír Vašínek | vedoucí katedry telekomunikací, TU Ostrava
Telekomunikační vláknově optické sítě a nástroje pro optimalizaci jejich návrhu

2009

19.11.2009 ve 13:00 hod.
Katarzyna Roszak | Woclaw University of Technology
Entanglement measurement in dephased systems

11.11.2009 ve 13:15 hod.
Mgr. Miroslav Pech | SLO UP Olomouc a FÚ AVČR
JLO participation in Pierre Auger Observatory collaboration

9.11.2009 ve 13:00 hod.
František Slanina | Matematicko-fyzikální fakulta UK
Molecular Motors

3.11.2009 ve 13:00 hod.
Mgr. Tomáš Novotný, Ph.D. | Matematicko-fyzikální fakulta UK
Phonon-Assisted Current Noise in Molecular Junctions

15.10.2009 ve 13:00 hod.
Jana Jagerská | EPFL Lousanne
Dispersion of photonic nanostructures measured by Fourier space imaging

30. 9. 2009 ve 13:00 hod.
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. | Masarykova Univerzita Brno
S tranformační optikou k superanténě, transmutaci singularit a neeukleidovské neviditelnosti

14.1. 2009 v 14:00
Mauro Paternostro | Queen's University Belfast, UK
Mesoscopic quantumness, anyone?

2008 

10.12.2008 ve 14:00 hod.
Tomáš Mančal |MFF UK Praha
Elektronová a vibrační koherence v multidimenzionální optické spektroskopii

26.11. 2008 ve 14:00 hod.
Petr Němec | MFF UK Praha
Polovodičová spintronika a časově rozlišená laserová spektroskopie

29.10. 2008 v 14:30
Tomáš Novotný | MFF UK Praha
Counting statistics of non-Markovian quantum stochastic processes

17.10.2008 ve 13:00 hod.
Jiří Homola | ÚFE AV ČR Praha
Optické biosenzory založené na spektroskopii povrchových plasmonů

24.4. 2008 ve 12:15 hod.
Jiří Pittner | Institut J. Heyrovského, Praha
Kvantové počítače - budoucnost kvantové chemie?

22.4. 2008 v 10:30
Kamil Postava | VSB-TU Ostrava
Optická a magnetooptická elipsometrie

11.4. 2008 v 13:00
Jan Valenta | MFF UK Praha
Optická mikrospektroskopie jednotlivých nanokrystalů a jiných nanostruktur

4.4. 2008 v 15:00 hod.
Pavel Cejnar | MFF UK Praha
Kvantové fázové přechody: od spinových polí k mnohočásticovým systémům

27.3. 2008 v 10:30 hod.
Ondřej Číp | UPT Brno
Laserová interferometrie pro měření délky v nanosvětě

12.2.2008 ve 14:00 hod.
James DiGuglielmo | Albert-Einstein Institute Hannover
Overview of Squeezing and Entanglement Experiments at the Albert-Einstein-Institute Hannover

2007 

13. 12. 2007 v 13:30
Mgr. Martin Falhar | PřF UP Olomouc
Intraocular Lens Power Calculations.

16. 10. 2007 v 13:00
Prof. Ulrik L. Andersen | Technical University of Denmark, Kopenhagen-Lungby
Squeezing more out of a squeezer

12.10. 2007 v 13:00
Peter Oberta  | FzU AV ČR
X-ray optics: synchrotron radiation sources and x-ray optical elements.

3. 10. 2007 v 10:00
Doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.  | Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita
Gaussovský kvantový marginální problém

13. 9. 2007 ve 13:30
Mgr. Miroslav Gavenda  | PřF UP, Olomouc
Entanglement Restoration for Entanglement Breaking Channels

12. 7. 2007
Prof. Kunal Das | Fordham University, New York
Using Fokker-Planck equations to study Bio-signaling: A first passage time approach

3. 7. 2007 v 15:00
Dr. Masahiro Takeoka | NICT Tokio
Discrimination of binary quantum optical states

10. 5. 2007 v 13:00
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.  | Ústav jaderné fyziky AVČR
Mění se vlastnosti částic uvnitř velmi horkého a hustého prostředí?

24.4. 2007 ve 14:00
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.  | Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava
Chvála průměru aneb Jak by vypadal průměrný vesmír?

4.5. 2007 ve 13:00
Dr. Alex Zhukov | PřF UP Olomouc
Entanglement in 1D critical Ising chain

20.3.2007 ve 13:00
Mgr. Michala Kolář | P5F UP Olomouc
Have we beaten the complementarity?

15.3.2007
Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.  | AU AV ČR Praha
Relativistické efekty ve spektrech akrečních disků v okolí černých děr

5.3.2007 ve 14:00
Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. | PřF UP Olomouc
Optimální kvantové kopírování

 

OZNÁMENÍ

UŽITEČNÉ ODKAZY


Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz