English


HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY
strana: 1 2
kvě162024

Stipendium Jiřího Bajera pro talentované studenty

autor: katedra optiky


Za účelem podpory talentovaných studentů fyziky vyhlašuje katedra optiky PřF UP Stipendium Jiřího Bajera. Stipendium je určeno studentům prvních ročníků bakalářských studijních programů Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika a Obecná fyzika a matematická fyzika, kteří byli úspěšnými řešiteli Fyzikální olympiády.  Výše stipendia je odstupňována takto:

Vítěz celostátního kola FO kategorie A: 40 000 Kč
Úspěšný řešitel celostátního kola FO kategorie A: 30 000 Kč
Úspěšný řešitel krajského kola FO kategorie A: 20 000 Kč

Stipendium bude vypláceno ve svou dílčích splátkách, každá ve výši jedné poloviny celkové výše stipendia. První polovina stipendia bude vyplacena v zimním semestru daného akademického roku, druhá pak v letním semestru. Vyplacení druhé poloviny stipendia je podmíněno úspěšným složením zkoušek z povinných předmětů zimního semestru prvního ročníku studia: Mechanika a molekulová fyzika, Matematická analýza 1 a Lineární algebra.

Stipendium bude poprvé udělováno v akademickém roce 2024/25.

Stipendium je pojmenováno po dlouholetém zaměstnanci Katedry optiky profesoru Jiřím Bajerovi, který nás bohužel předčasně opustil v roce 2018 a letos by se dožil 60 let. Jiří Bajer byl  mimo jiné mimořádně úspěšným řešitelem fyzikální olympiády a v roce 1982 získal stříbrnou medaili na XIII. Mezinárodní fyzikální olympiádě v německém Malente.

kvě162024

Úspěchy studentů katedry optiky v Soutěži o cenu děkana 2024

autor: katedra optiky


Studenti katedry optiky uspěli se svými pracemi v letošní Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se konala 3. května 2024. Absolutním vítězem sekce Fyzika se stal student bakalářského studijního programu Obecná fyzika a matematická fyzika Vojtěch Kuchař, který uspěl s prací New methods for evaluating superpositions of highly squeezed states. V sekci magisterských studentů se na druhém místě umístila studentka Optometrie Bc. Anežka Feilhauerová, která prezentovala práci  Biomechanické vlastnosti rohovky u endokrinní orbitopatie. V  kategorii doktorandů se na třetím místě umístil Mgr. Jiří Fadrný s prací Experimental preparation of multiphoton-added coherent states of light.

kvě162024

Profesor Zdeněk Hradil obdržel ocenění APS Outstanding referee

autor: katedra optiky


      

Profesor Zdeněk Hradil z Katedry optiky PřF UP v Olomouci obdržel ocenění APS Outstanding referee for 2023 za svou recenzní činnost pro vědecké časopisy vydávané Americkou fyzikální společností (American Physical Society, APS). Toto ocenění je každoročně udělováno vědcům, kteří se obzvláště významně podílejí na recenzování vědeckých manuskriptů pro APS. Již dříve toto ocenění obdrželi další dva členové katedry optiky: v roce 2008 profesor Jaromír Fiurášek a v roce 2009 profesor Tomáš Opatrný.

bře142024

Cenu Wernera von Siemense získali Dominik Vašinka a Miroslav Ježek z katedry optiky

autor: katedra optiky


Prestižní Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce obdržel student Katedry optiky Dominik Vašinka spolu s vedoucím své diplomové práce Miroslavem Ježkem. Dominik Vašinka ve své diplomové ukázal, jak lze výrazně zpřesnit složitá kvantová měření pomocí umělé inteligence a neuronových sítí. Dominik Vašinka v současné době pokračuje ve studiu v doktorském programu a věnuje se výzkumu na pomezí kvantové fyziky, fotoniky a umělé inteligence. Gratulujeme k ocenění a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

strana: 1 2

Několik důvodů proč studovat optiku a proč ji studovat právě v Olomouci

Optika je moderní věda s nesčetnými aplikacemi v běžném životě od brýlových čoček až po lasery. Na katedře optiky můžete studovat zákony geometrické optiky, které se uplatňují například při návrzích a konstrukci optických soustav, moderní optoelektronické systémy využívající lasery nebo také fundamentální zákonitosti kvantového světa, kvantového počítání a kvantového zpracování informace.

Studium je založeno na kreditním systému, kdy si student ve vyšších ročnících může sám zvolit své zaměření. Je strukturováno do bakalářského, magisterského a doktorského stupně, z nichž ten poslední je určen pro ty, kteří naleznou zalíbení ve vědecké práci. Katedra optiky udržuje celou řadu mezinárodních kontaktů a je možné strávit během studia semestr nebo dva v zahraničí.

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum dosahuje výsledků plně srovnatelných se zahraničními pracovišti. Svědčí o tom celá řada národních a mezinárodních projektů, které jsou na pracovištích v Olomouci řešeny. Odborníci z Olomouce se v současné době podílejí na celé řadě projektů, jen namátkou několik atraktivních témat: kvantová kryptografie, kvantové zpracování informace, optická pinzeta, projekt Auger a výzkum vysokoenergetických částic. Právě díky těmto a dalším projektům je naše laboratorní vybavení na špičkové úrovni.

Olomouc poskytuje studentům velice dobré zázemí pro studentský život. Je to město ideální velikosti - všude se dá dojít pěšky a přesto je to velkoměsto s bohatým kulturním životem i sportovním vyžitím. Nedávno se celá optika přestěhovala do zbrusu nové budovy Přírodovědecké fakulty UP, jež vyrostla naproti parku poblíž centra města a nedaleko od VŠ kolejí.

Katedra optiky zajišťuje několik studijních kombinací, které je možné studovat v denním studiu Jedná se o zaměření Optika a optoelektronika  Obecná fyzika a matematická fyzika, Přístrojová optika a Optometrie. Podrobnější informace naleznete v sekci Studijní obory.

 

Nová informační brožura o studiu na katedře optiky

 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz