English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Témata disertačních prací

Školitel                                Téma
prof. RNDr. J. Bajer, CSc. Dynamika a statistika parametrických procesù
prof. RNDr. J. Bajer, CSc. Metody řešení kvantové dynamiky
prof. RNDr. J. Bajer, CSc. Neklasické světlo
prof. RNDr. Z. Bouchal, Dr. Digitální a korelační zobrazování
prof. RNDr. M. Dušek, Dr. Optická implementace kvantovì informatických protokolů
prof. RNDr. Z. Hradil, CSc. Tomografické metody zpracování optické informace
prof. RNDr. Z. Hradil, CSc. Vztahy neurčitosti a kvantová informace
doc. Mgr. R. Filip, Ph.D. Mìřením indukované kvantové zesilovače
doc. Mgr. R. Filip, Ph.D. Kvantové převodníky mezi světlem a látkou
doc. Mgr. R. Filip, Ph.D. Experimental quantum optics with trapped ions
doc. Mgr. R. Filip, Ph.D. Kontrola kvantové dekoherence
doc. Mgr. R. Filip, Ph.D. Kvantový šum v nelineární dynamice
doc. Mgr. J. Fiurášek, Ph.D. Optické kvantové zpracování informace
doc. Mgr. J. Fiurášek, Ph.D. Potlačení šumu a ztrát v optické kvantové komunikaci
doc. Mgr. J. Fiurášek, Ph.D. Protokoly pro kvantové zpracování informace
prof. RNDr.T. Opatrný, Dr. Atomy v optických mřížkách
prof. RNDr.T. Opatrný, Dr. Zpracování kvantové informace v atomárních systémech
prof. RNDr.T. Opatrný, Dr. Termodynamické procesy v kvantově mechanických systémech
prof. RNDr.T. Opatrný, Dr. Kvantová informace mnohomodových femtosekundových pulsů
doc. Mgr. J. Řeháček, Ph.D. Charakterizace a využití prostorových stupňů volnosti světla
doc. Mgr. J. Řeháček, Ph.D. Interference v klasické a kvantové tomografii
doc. Mgr. J. Řeháček, Ph.D. Tomografické metody pro kvantové a klasické zpracování informace
doc. Mgr. J. Řeháček, Ph.D. Aplikace detektorů vlnoplochy v metrologii a optickém zpracování informace

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz