English


HLAVNÍ STRANAObecné informaceZaměstnanciStudijní poradciKontakty s praxíSemináře katedry

Profesoři

prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr. 585634280 bouchal(at)optics.upol.cz  
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. 585634272 dusek(at)optics.upol.cz  
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
585634249 filip(at)optics.upol.cz  
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 585634267 fiurasek(at)optics.upol.cz vedoucí katedry
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. 585634255 hradil(at)optics.upol.cz zástupce vedoucího katedry
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 585634100 opatrny(at)optics.upol.cz  
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. 585634264 perina(at)prfnw.upol.cz  
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. 585634257 rehacek(at)optics.upol.cz  

Docenti

doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D. 585634247 marek(at)optics.upol.cz
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D. 585634268 mista(at)optics.upol.cz

Odborní asistenti

Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.
585634321 radek.celechovsky(at)upol.cz
Mgr. Michal Kolář, Ph.D. 585634241 kolar(at)optics.upol.cz
RNDr. František Pluháček, Ph.D.
585634310 pluhacek(at)prfnw.upol.cz
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
585634101 vysini(at)prfnw.upol.cz
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
585634266 wagnerj(at)prfnw.upol.cz

Vědečtí pracovníci

Mgr. Ondřej Černotík, Ph.D.
 585634241 ondrej.cernotik(at)upol.cz
Mgr. Michal Dudka
  michal.dudka(at)upol.cz
RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D. 585634271 jezek(at)optics.upol.cz
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D. 585634276 kapitan(at)optics.upol.cz
Anil Kumar, Ph.D. 585634276 anil.kumar@upol.cz
Alisa Manukhova, Ph.D.
585634247 alisadmitrievna.manukhova(at)upol.cz
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
585634247 micuda(at)optics.upol.cz
Darren Moore, Ph.D.
585634247 darren.moore(at)upol.cz
Mgr. Libor Moťka,Ph.D.
585634279 libor.motka(at)upol.cz
Mgr. Martina Nováková, Ph.D. 585634279 novakova(at)optics.upol.cz
Kimin Park, Ph.D.
585634247 park(at)optics.upol.cz
Iivari Pietikäinen, Ph.D.
  iivarianttijohannes.pietikainen@upol.cz
Andrey Rakhubovskiy, Ph.D.
585634251 andrey.rakhubovskiy(at)upol.cz
László Ruppert, Ph.D.
585634248 laszlo.ruppert(at)upol.cz
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř 585634254 zdenek.rehor(at)upol.cz
Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D. 585634271 slodicka(at)optics.upol.cz
Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D. 585634279 bohumil.stoklasa(at)upol.cz
Mgr. Ivo Straka, Ph.D. 585634279
straka(at)optics.upol.cz
Mgr. Radek Šmíd, Ph.D.
585634268 radek.smid(at)upol.cz
Vladyslav Usenko, Ph.D. 585634248 usenko(at)optics.upol.cz

Asistenti

Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
585634279 baranek(at)optics.upol.cz
Ing. RNDr. Jan Podloucký
585634243 jan.podloucky(at)upol.cz

Lektoři

Mgr. Renáta Indráková
58563 renata.indrakova(at)upol.cz
Mgr. Lucie Machýčková 585634242 machyckova(at)optics.upol.cz
Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D. 585634322 hladikova(at)optics.upol.cz
Mgr. Lenka Musilová, Ph.D. 585634322 musilova(at)optics.upol.cz
RNDr. František Petráš
585634321 petras(at)optics.upol.cz

Technicko-hospodářští pracovníci

Mgr. Petra Cabišová
585634250 cabisova(at)optics.upol.cz asistentka
Mgr. Lenka Jarnotová
585634270 lenka.jarnotova(at)upol.cz projektová manažerka
Ilona Kašpírová
585634253 kaspirova(at)optics.upol.cz sekretářka
Ing. Jarmila Kolašínová
585634275 kolasinova(at)optics.upol.cz ekonomka
Elena Kučerová 585634269 kucerove(at)prfnw.upol.cz  

Doktorandi

Mgr. Jaromír Běhal
  jaromir.behal(at)seznam.cz
Mgr. Ivan Derkach
585634279 ivan.derkach(at)upol.cz
Mgr. Mariia Gumberidze
  mariia.gumberidze(at)upol.cz
Mgr. Josef Hloušek
  josefhlousek(at)seznam.cz
Mgr. Lucie Machýčková 585634242 machyckova(at)optics.upol.cz
Mgr. Eliška Najmanová 585634322 hladikova(at)optics.upol.cz
Olena Kovalenko, MSc.
  olena.kovalenko(at)upol.cz
Mgr. Lukáš Lachman 585634241 lachman(at)optics.upol.cz
Mgr. Martin Paúr 585634243 paur(at)optics.upol.cz
Nikita Vostrosablin 585634251 nikita.vostrosablin(at)upol.cz
Ing. Petr Obšil 585634271 obsil(at)optics.upol.cz
Luca Ornigotti, MSc. 585634247 luca.ornigotti@upol.cz
Mgr. Jan Provazník
  provaznik(at)optics.upol.cz
Mgr. Dominik Koutný
  koutny(at)optics.upol.cz
Mgr. Jaromír Mika
   mika(at)optics.upol.cz
Mgr. Tomáš Fordey
  tomas.fordey(at)upol.cz
Mgr. Lukáš Podhora
   lukas.podhora(at)upol.cz
Mgr. Pavel Michal
  michal(at)optics.upol.cz
Mgr. Petr Schovánek
   schovanek(at)optics.upol.cz
Mgr. Robert Stárek
  Starek.Robert(at)gmail.com

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz