English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Mezinárodní styky

Studenti fyziky na UP mají jedinečnou možnost strávit část svého studia, obvykle jeden až dva semestry, v zahraničí na některé z evropských univerzit. Tento program je podporován projektem Erasmus- Sokrates a také programy Evropské fyzikální společnosti (European Mobility Scheme for Physics Students, EMSPS). Pravidla jsou docela jednoduchá. Na evropských školách existuje vždy oddělení pro mezinárodní styky, které prostřednictvím koordinátorů mapuje zájem studentů o pobyt v zahraničí a pomáhá jim zařídit veškeré náležitosti. Na PřF UP spadá tato činnost pod vedoucí studijního oddělení paní Mgr. Gronychovou. Fakulta má sjednané dvoustranné dohody s partnerskými pracovišti a studenti mají možnost podat přihlášku na vypsané studijní pobyty. Uzávěrka bývá zpravidla v polovině února. Koordinátor provede výběrové řízení a doporučí příslušného zájemce k dalšímu řízení. Po výběrovém řízení jsou místa přidělena spolu se pobytovým stipendiem. Částka se mění rok od roku a závisí i na zemi pobytu. Obecně se dá konstatovat, snad s výjimkou drahých severských zemí, že stipendium v řádu několika set euro na měsíc pobytu je dostačující na studentský život.

Následně jsi student sestaví studijní program s výběrem předmětů, které by jinak absolvoval na domácí univerzitě, a vyřídí si všechny náležitosti na partnerské škole. Při tom je mu nápomocné jak domácí tak i zahraniční oddělení mezinárodních styků. Pokud vše proběhne tak jak má, je připraven vycestovat na počátku následujícího akademického roku. Proto je třeba začít vyřizovat všechny náležitosti zhruba s ročním předstihem.

Studijní pobyty se nemusí nutně omezovat jen na již sjednané dvoustranné dohody. V případě vážného zájmu a jasných preferencí si může zájemce samostatně vyhledat možnou partnerskou univerzitu např. na internetových stránkách, a následně prostřednictvím koordinátora se pokusit sjednat bilaterální dohodu. Tato fáze by měla proběhnout během podzimu roku předcházejícímu plánovaný výjezd tak, aby cesta mohla být zahrnuta do finančního plánu. Lze konstatovat, že je všeobecně větší zájem o pobyty na anglických univerzitách, které logicky vyžadují reciprocitu , to znamená, aby také existovali jejich zájemci o pobyt na univerzitě navrhovatele. Sjednání bilaterální dohody za těchto podmínek je proto spíše výjimkou než pravidlem. Na druhé straně prakticky všechny skandinávské univerzity poskytuji studijní programy v angličtině a jsou velice vstřícné k navazování bilaterálních dohod. Pro studenty fyziky je v současné době sjednaná bilaterální dohoda pro studium na Technické univerzitě Lyngby, Dánsko a na Univerzitě Umea, Švédsko. V dřívějších letech se uskutečnily studijní pobyty na univerzitách v Gratzu, Rakousko a Grenoblu, Francie.

Za posledních deset let získala tuto zajímavou zkušenost se zahraničním pobytem zhruba desítka studentů a všeobecně lze konstatovat, že na fyzice je větší počet příležitostí než zájemců. To je dáno také tím, že studium v zahraničí klade na zájemce nároky už tím, že by v cizině měli absolvovat studijní program srovnatelný se studiem doma. Nesplněné podmínky se jim pak automaticky přenáší do následujícího roku, přičemž pro postup do dalšího ročníku je nutné dosáhnout alespoň 40 kreditů. Koordinátorem pro zahraniční výměnu studentů je prof. Zdeněk Hradil.

Aktualita:

V současné době (akademický rok 2008/09) studuje jedna studentka optiky mimo program Erasmus na Trinity College v Irsku a jeden zájemce se uchází o pobyt v akademickém roce 2009/10 na Univerzitě v Lyngby.

Mimo podpory výše zmíněných evropských projektů se mohou studenti ucházet i o další finanční prostředky. V rámci programu Podpora studentských stáží podporovaným Rozvojovým programem MŠMT mohou studenti získat další finanční podporu pro svůj zahraniční pobyt. Další informace jsou k dispozici na adrese mezinárodního odělení PřF UP.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz