English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Studijní materiály  |  Videa z přednášek

Na této stránce naleznete studijní materiály, cvičení, literaturu, případně otázky ke zkoušce k předmětům, u kterých přednášející poskytli materiály ke zveřejnění na stránkách katedry. Pokud Vám zde chybí některý předmět či informace, kontaktujte příslušného přednášejícího. Seznam kontaktů na pracovníky Katedry optiky naleznete v sekci Katedra/Lidé.

 

Kód Název předmětu Přednášející Materiály
OPT/OM Optická měření L. Bartůšková studijní materiály
OPT/PO Optika Z. Bouchal studijní materiály I, otázky ke zkoušce
OPT/OK
OPT/ANIZ
Optika krystalů
Z. Bouchal úlohy řešené pomocí programu Oslo Premium
OPT/NLO Nelineární optika O. Haderka optics.upol.cz/haderka
OPT/KFT Kvantová fyzika Z. Hradil studijní materiály
KEF/KV Kmity a vlny T. Opatrný www.ktf.upol.cz/tom/vyukmat.html
KEF/FYCH1 Fyzika pro chemiky T. Opatrný www.ktf.upol.cz/tom/vyukmat.html
OPT/RMF Rovnice matematické fyziky J. Fiurášek Domácí úlohy: č.1, č.2
OPT/SO  Svazková optika Z. Bouchal studijní materiály
OPT/OPZ  Optické zobrazení Z. Bouchal studijní materiály
OPT/VPO1X Vlnová a paprsková optika Z. Bouchal Úlohy řešené pomocí programů OSLO Premium a MATLAB
OPT/FP4
OPT/P2
Fyzikální praktikum (optika) J. Ponec studijní materiály
OPT/OP
Optické přístroje J. Ponec studijní materiály 1,2
SLO/MNZS
Metody návrhu zobrazovacích soustav M. Palatka studijní materiály 1,2,3

 

 

Videa z přednášek Nelineární optika od profesora Peřiny

Oddělení audiovizuálních služeb UP zaznamenalo na naší katedře přednášky profesora Peřiny z předmětu Nelineární optika. Kompletní záznam všech přednášek je k dispozici zde.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz