English


HLAVNÍ STRANAVýzkumná zaměřeníGranty a projektySeznam publikacíSpolupráce

Běžící granty a projekty

Spektrometry terahertzové a Ramanovy optické aktivity
s rozšířenými aplikačními možnostmi

Poskytovatel dotace: MPO - OP TAK
Příjemce: ZEBR, s.r.o.
Další účastníci: UP Olomouc, VŠB-TUO
Řešitel za UP: RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2023-2026
Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000605
Publicita: Informační leták ke stažení

Kvantová ne-Gaussovská koherence

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021-2025
Identifikační kód: GX21-13265X
Dotace: 46 235 tis. Kč

Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements

Poskytovatel dotace: EU H2020 FET
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Doba řešení projektu: 2020-2024
Identifikační kód: 899587
Dotace: 313 750 EUR

Zvětšení citlivosti spektroskopie vibrační optické aktivity pro biomolekuly

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2022-2024
Identifikační kód: GA22-04669S
Dotace: 4 110 tis. Kč

Nelineární měření pro kvantové technologie

Poskytovatel dotace: GAÈR
Řešitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2022-2024
Identifikační kód: GA22-08772S
Dotace: 6 589 tis. Kč

Rabiho kvantové obvody s chycenými ionty

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2022-2024
Identifikační kód: GA22-27431S
Dotace: 8 286 tis. Kč

winning in non-Gaussian Physics for Quantum Technology

Poskytovatel dotace: EU H2020 Twinning
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021-2023
Identifikační kód: 951737
Dotace: 559 625 EUR

Geometricko-fázové hologramy vytvořené pomocí metapovrchů: kvantifikace optické odezvy a užití pro fázová měření a zobrazení se superrozlišením

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
Doba řešení projektu: 2021-2023
Identifikační kód: GA21-01953S
Dotace: 3 378 tis. Kč

Kvantová metrologie založená na fotonických sítích

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021-2023
Identifikační kód: GA21-18545S
Dotace: 8 753 tis. Kč

Kvantové filtry pro přípravu optických kvantových stavů a operací

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021-2023
Identifikační kód: GA21-23120S
Dotace: 8 930 tis. Kč

Bezpečná kvantová komunikace v multiplexovaných optických sítích

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: Vladyslav Usenko, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021-2024
Identifikační kód: GF21-44815L
Dotace: 4 804 tis. Kč

Hybridní kvantová fyzika při nízkých teplotách

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020-2022
Identifikační kód: GA20-16577S
Dotace: 7 359 tis. Kč

Manipulace s kvantovou informací a termodynamické procesy s ultrachladnými atomy

Poskytovatel dotace: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Doba řešení projektu: 2020-2022
Identifikační kód: GA20-27994S
Dotace: 4 028 tis. Kč

Vysoce nelineární operace se supravodivými kvantovými obvody

Poskytovatel dotace: MŠMT
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020-2022
Identifikační kód: LTAUSA19099
Dotace: 6 186 tis. Kč

Application-ready superresolution in space and frequency

Poskytovatel dotace: MŠMT - QuantERA
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Doba řešení projektu: 2020-2023
Identifikační kód: 8C20003
Dotace: 3 364 tis. Kč

Photon-Atom Cooperative Effects at Interfaces

Poskytovatel dotace: MŠMT - QuantERA
Řešitel: Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020-2024
Identifikační kód: 8C20004
Dotace: 5 857 tis. Kč

Quantum 3D imaging at high speed and high resolution

Poskytovatel dotace: MŠMT - QuantERA
Řešitel: Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020-2023
Identifikační kód: 8C20001
Dotace: 3 364 tis. Kč

Short-Range Optical Quantum Connections

Poskytovatel dotace: MŠMT - QuantERA
Řešitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019-2022
Identifikační kód: 8C20002
Dotace: 6 500 tis. Kč

Centrum elektronové a fotonové optiky

Poskytovatel dotace: TAČR
Řešitelé za UP: prof. Mgr. Jaroslav řeháček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2018-2022
Identifikační kód: TN01000008
Dotace: 18 876 tis. Kč

Základní výzkum pro kvantové technologie

Poskytovatel dotace: Univerzita Palackého - IGA
Řešitel: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Doba řešení projektu: 2022
Identifikační kód: IGA_PrF_2022_005
Dotace: 1 647 079 Kč

Moderni optika a její aplikace

Poskytovatel dotace: Univerzita Palackého - IGA
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Doba řešení projektu: 2022
Identifikační kód: IGA_PrF_2022_001
Dotace: 998 740 Kč

Optometrie a její aplikace

Poskytovatel dotace: Univerzita Palackého - IGA
Řešitel: doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2022
Identifikační kód: IGA_PrF_2022_010
Dotace: 350 154 Kč

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz