HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

 Optika a optoelektronika - zaměření Kvantová optika

Fascinují Vás tajemství přírody? Chcete proniknout do tajů kvantové fyziky a poznat, jakými zákony se řídí fyzikální jevy v mikrosvětě? Chcete vědět, jak funguje laser?  Chtěli byste se naučit, jak generovat a detekovat jednotlivé fotony a využívat je pro bezpečný přenos informace? Láká Vás seznámit se s principy a aplikacemi kvantové teleportace? Uvažujete o kariéře vědeckého pracovníka? Pokud ano, pak pojďte studovat kvantovou optiku do Olomouce!

Co nabízíme:

 • individuální přístup
 • zázemí špičkového vědeckého pracoviště
 • tradice čtyřiceti let výzkumu v oblasti kvantové optiky
 • zapojení do vědeckého výzkumu od prvního ročníku studia
 • účast na vědeckých konferencích, workshopech a letních školách
 • úzká vazba mezi teorií a experimentem
 • moderně vybavené laboratoře
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery (Německo, Dánsko, Itálie, Španělsko, Belgie, UK)
 • část studia v zahraničí
 • příprava na Ph.D. studium či postdoktorský pobyt na předních zahraničních univerzitách

Co je kvantová optika

Na počátku dvacátého století kvantová fyzika navždy změnila naše chápání světa. Vlastnosti mikroskopického světa zasáhly fyziku přímo do jejich kořenů, změnily chápání pojmů jako je realita či pozorování, či smazaly rozdíly mezi diskrétními částicemi a spojitými vlnami. Právě světlo je ideálním objektem, kde je možné pozorovat jak vlnové tak částicové vlastnosti. Kvantová optika tedy umožňuje relativně snadno formulovat a testovat principy kvantové mechaniky, což z ní činí silný nástroj razící cestu dalším oblastem kvantové fyziky. Protože světlo je vynikající médium pro moderní telekomunikace a přesnou metrologii, kvantová optika přímo ovlivňuje budoucnost těchto oborů.

Vybraná hlavní témata našeho výzkumu:

 • kvantová interference
 • kvantova teleportace
 • kvantové oscilátory
 • makroskopické kvantové jevy 
 • kvantová paměť
 • kvantová komunikace 
 • fundamentální testy kvantové teorie

 Úspěchy našich studentů a členů našeho týmu:

 • Jaromír Fiurášek - Cena Česká hlava kategorie Doctorandus za rok 2003
 • Jaromír Fiurášek - Cena Václava Votruby za nejlepší disertační práci v oboru teoretická fyzika za rok  2003
 • Radim Filip - udělení prestižního Humboldtova stipendia v roce 2005
 • Miroslav Ježek - Cena Václava Votruby za nejlepší disertační práci v oboru teoretická fyzika za rok  2007
 • Radim Filip - Cena České grantové agentury za rok 2007
 • Lukáš Slodička - vítěz soutěže o Cenu děkana PřF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru fyzika v roce 2008
 • Michal Mičuda - třetí místo, Cena Scopusu pro rok 2009
 • Petr Marek - druhé místo, Cena Milana Odehnala za rok 2010
 • Petr Marek - Cena Václava Votruby za nejlepší disertační práci v oboru teoretická fyzika za rok  2010
 • Jaromír Fiurášek - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2010
 • Radim Filip - Cena předsedy Grantové agentury České republiky za rok 2011

Kontakty:

 • doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. | Tel: 585634267 | E-mail: fiurasek@optics.upol.cz
 • doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D. | Tel: 585634257 | E-mail: filip@optics.upol.cz

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz