English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Digitální a přístrojová optika (DPO)

Obor DPO je akreditován pro tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Bakalářský stupeň oboru DPO poskytuje standardní matematicko-fyzikální základ doplněný kvalitní teoretickou a experimentální průpravou v tradičních i moderních oblastech optiky.

Navazující magisterské studium DPO poskytuje hlubší poznatky cílené do oblastí Digitální optiky. Podle vlastního výběru si studenti mohou zvolit některou ze čtyř užších specializací: Vizuální a termovizní optické systémy, Digitální optika a optické zpracování informace, Spektroskopie, Optická měření.

Při studiu oboru DPO je kladen důraz na adaptabilitu absolventů a jejich schopnost využít teoretických poznatků při řešení úkolů vědy a aplikovaného výzkumu. Studium probíhá s kvalitním laboratorním, technickým a softwarovým zázemím v úzké vazbě na projekty základního a aplikovaného výzkumu. Při zajištění studia spolupracují přední odborníci optických podniků. Talentovaní studenti se zájmem o vědeckou práci se mohou ucházet o doktorské studium v oborech Optika a optoelektronika nebo Aplikovaná fyzika, akreditovaných na PřF UP v Olomouci.

Podrobnější informace o oboru DPO, experimentálním zázemí studia a možnosti zapojení studentů do projektů základního a aplikovaného výzkumu lze najít na stránkách Laboratoře digitální optiky (LDO).

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz