English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Optometrie

Bakalářské studium Optometrie je profesně zaměřené prezenční tříleté studium, které má přímé pokračování v navazujícím magisterském studijním oboru Optometrie. Odborná náplň studia vychází z požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR a v jeho rámci absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Optometrista. Studijní programy jsou průběžně harmonizovány s požadavky praxe a odpovídajícími částmi Evropského diplomu optometrie.

Studium se skládá z předmětů se všeobecným optickým zaměřením a zahrnuje vybrané preklinické a klinické lékařské předměty se zaměřením zejména na zrakový systém. Hlavní pozornost je věnována oftalmologickým a optometrickým předmětům, včetně odborné praxe a předmětům vztahujícím se k brýlové optice. Studium zahrnuje také kurzy etiky profese a základy ekonomie a právních předpisů. Je zajišťováno katedrou optiky a ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého, zejména její Oční klinikou. Na výuce se podílejí i externí odborníci z oblasti optometrie a oftalmologie. Studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, která se skládá z praktické zkoušky, obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky z předmětů Základy oftalmologie, Optika a optometrie a Kontaktní čočky.

Absolvováním tohoto oboru studenti získávají odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání „Optometrista“ a nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Dále se mohou uplatnit v aplikačních centrech kontaktních čoček, v provozovnách oční optiky, v obchodní činnosti s kontaktními čočkami, optickými, oftalmologickými a dalšími lékařskými přístroji a optickým materiálem, ve výrobě brýlových skel, brýlových obrub, kontaktních čoček apod.

Podrobné informace o oboru Optometrie naleznete na www.optometry.cz.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz