English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Řešené disertační práce

 

Kvantově optické experimenty zaměřené na kvantové zpracování informace

Doktorandka: Mgr. Martina Miková

Školitel: Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Studentka se věnuje využití kvantové optiky, konkrétně uspořádaní využívajících lineárně optických prvků, entanglovaných fotonů, elektronické dopředné vazby apod., pro realizaci kvantových hradel a operací vhodných pro kvantové zpracování nebo přenos informace. Experimenty budou realizovány jak pomocí objemové, tak vláknové optiky. Využívá kódování informace do polarizačních, prostorových nebo i jiných stupňů volnosti fotonů. Hlavním cílem je experimentální implementace nových lineárně optických kvantových hradel.

 

Realizace, charakterizace a aplikace zdrojů neklasických stavů světla

Doktorand: Mgr. Ivo Straka

Školitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Student se věnuje návrhu a realizaci zdrojů neklasických stavů světla se zaměřením na korelované a kvantově provázané fotony. Tento program zahrnuje zvládnutí dílčích kroků, jako například využití periodicky polovaných krystalů pro parametrickou frekveční konverzi a generaci druhé harmonické frekvence, využití optických interferometrů nebo rezonátorů obsahující nelineární prostředí a také manipulaci s kontinuálními a pulzními čerpacími zdroji různé koherence. Součástí práce bude analýza a optimalizace zdrojů neklasického světla z pohledu účinnosti, spektrální hustoty výkonu, kvality generovaných stavů a jejich stability. Druhým stěžejním cílem bude charakterizace generovaných kvantových stavů a studium jejich využití pro přenos a zpracování informace. Předmětem studia budou nové metody hodnocení neklasických projevů a způsoby jejich praktického měření. Důležitým úkolem bude integrace nových technologií a zdrojů neklasických stavů světla do kvantově informatických experimentů, například kvantových logických hradel s lineární optikou a přenosu kvantových stavů včetně stavů kvantově provázaných za realistických podmínek.

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz