English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky (QOLO)

Laboratoř kvantové optiky je zaměřena na vědecký výzkum v oblasti neklasických zdrojů světla (například zdrojů entanglovaných fotonů), detekci jednotlivých fotonů a využití neklasických stavů světla pro kódování, přenos a zpracování informace. V současnosti se věnujeme především testování základních logických kvantových obvodů (kvantových hradel), kvantovým aspektům měření s jednotlivými fotony a vývoji specializovaných detektorů světla.

Příklady našich projektů:

 • Teleportace a její využití pro kvantový software
 • Optická Schrodingerova kočka
 • Kvantová logická hradla
 • Optický přepínač ovládaný jediným fotonem

Do výzkumných projektů jsou zapojeni bakalářští a magisterští studenti, kteří si tak mohou v libovolné fázi svého studia vylepšit praktické dovednosti z optiky a elektroniky a případně vyzkoušet vědeckou práci v oblasti experimentální fotonové optiky. Pokud máte zájem, nebojte se nás kontaktovat. Rádi Vám ukážeme laboratoř, seznámíme s naším týmem a prodiskutujeme projekty, do kterých se můžete zapojit.

Ukázky témat řešených studentských prací:

 • Experimental realization of trap detector with single-photon sensitivity (Bc)
 • Vysoce stabilní Machův-Zehnderův interferometr pro kvantové počítání (Bc)
 • Experimenty s kvantovým zpracováním informace na bázi kvantové optiky (Mgr)
 • Optical frequency conversion and non-classical light generation (Mgr)
 • Optická implementace kvantových operací pro kvantové zpracování informace s využitím provázaných fotonů (Mgr)

Ocenění studentských prací:

Kvalifikační práce řešené v naší laboratoři byly oceněny Cenou děkana (6x) a Cenou rektora (2x) za nejlepší studentskou vědeckou práci v průběhu posledních pěti let (2006-2010). Mezi další ocenění patří Cena SCOPUS pro mladého vědce za realizaci kvantového hradla (základního bloku kvantového počítače) plně programovatelného jedním fotonem.

Co se u nás můžete naučit?

 • Manipulace a měření optických součástek, optických vláken a prvků optických sítí
 • Analýza a měření šíření laserových svazků
 • Detekce velmi slabých optických signálů a jednotlivých fotonů
 • Konstrukce optických interferometrů a jejich stabilizace
 • Modulace světla
 • Detekce ultrakrátkých optických pulzů s přesností 10^-14 s
 • Analýza šumu, zpracování dat a statistické metody

 

Vybavení:

 • Zdroje: vláknový femtosekuntový laser, polovodičové lasery, He-Ne laser, luminiscenční diody
 • Detekory: jednofotonové detekční moduly (Si a InGaAs APD), fotodiody (Si, InGaAs, GaAsP, AlGaAs, AlGaN, GaN), fotodetektory s šířkou pásma až 10 GHz a další specializované detektory vyrobené v naší laboratoři
 • Měřící technika: optický spektrální analyzátor, měřiče optického výkonu, vláknové mikroskopy, digitální osciloskopy (až 40 Gsa/s, LeCroy), spektrální analyzátor (4 GHz, Agilent), přesné digitální voltmetry, digitální multimetry, LRCmetry, generátory signálů a pulzů
 • Elektronika pro zpracování signálu: diskriminátory, koincidenční logiky, TAC, SCA, čítače, elektronické zpožďovací linky, počítače pro řízení experimentů a sběr dat
 • Optické komponenty, optická vlákna, komponenty optických sítí, nelineární krystaly
 • Mechanické montáže, posuvy a další prvky včetně motorizovaných a piezo krystaly ovládaných s prostorovým rozlišením lepším než 10 nm; antivibrační aktivně stabilizované optické stoly

Laboratoř je vybavená elekronickou dílnou, kterou mohou studenti v plném rozsahu využívat pro své projekty. K dispozici je i základní mechanická dílna.

Kontakt:

 • Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D., jezek@optics.upol.cz, skype: mirek.jezek
 • Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., dusek@optics.upol.cz


 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz