English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Informace o mezinárodní výměně pro studenty fyziky UP

Program EMSPS (European Mobility Scheme for Physiscs Students) organizovaný Evropskou fyzikální společností EPS (European Physics Society) si klade za cíl podporovat mobilitu studentů fyzikálních oborů. Studenti tak mají možnost absolvovat část svého studia na některé z evropských univerzit. Tento program je otevřen pro všechny zájemce o studium fyzikálních oborů. Případný zájemce o studium v zahraničí by měl věnovat pozornost několika následujícím bodům, jimiž se mezinárodní výměna řídí.

  1. Výměna studentů je organizována prostřednictvím tzv. koordinátorů. Pokud máte zájem o studium v zahraničí, obraťe se na svého lokálního koordinátora, hradil@optics.upol.cz
  2. Vyberte si univerzitu a fyzikální obor, který byste rádi studovali v zahraničí. Seznam univerzit můžete získat od svého koordinátora nebo si školu můžete nalézt sami na Internetu.
  3. Pro uskutečnění zahraničního pobytu je nutné získat souhlas koordinátora hostitelského pracoviště. Žádost podává koordinátor domácí univerzity.
  4. Pokud dojde ke shodě, je podepsána dohoda, tzv Bilateral Agreement mezi jednotlivými univerzitami.
  5. Věnujte pozornost výběru univerzity. Většinou je velký zájem o návštěvu některé z anglických univerzit, které většinou vážou podpis dohody na vzájemnou výměnu. To v praxi znamená, že pokud jejich studenti nemají zájem o pobyt na partnerské univerzitě, dohoda není navázána. Anglické kursy přitom probíhají ve většině severských zemí, Dánsku nebo na univerzitě v Bilkentu, Turecko. Německy mluvící země a Francie jsou velice vstřícné k přijímání studentů.
  6. Nutnou podmínkou pro uskutečnění vašeho pobytu je získání finančních prostředků. O ně žádá koordinátor domácího pracoviště. V současné době jsou prostředky získávané převážně z grantu ERASMUS/SOCRATES. Dosavadní úspěšnost v rámci programu EMSPS je prakticky stoprocentní. Částka se pohybuje řádově kolem 400 Euro na měsíc. Liší se podle země navštívení, nicméně prakticky kryje náklady na život studenta. Mimo to existuje celá řada dalších stipendií, např. EPS stipendium pro východoevropské země.
  7. Je třeba věnovat pozornost termínům podávání žádostí o granty. Termín pro podání žádostí o prostředky z grantu SOCRATES je vždy na podzim (říjen), výjezd je pak možno uskutečnit v následujícím akademickém roce. EPS stipendia mají uzávěrku na jaře (březen), výjezd je možné uskutečnit nejdříve v zimním semestru následujícího akademického roku. Tato stipendia jsou obvykle omezena maximální dobou pobytu na jeden semestr. Prakticky to znamená, že pokud se začnete zajímat o studium v zahraničí uprostřed akademického roku, vyjedete až přespříští rok.
  8. Pokud chcete vycestovat do zahraničí co nejdříve, zajímejte se o univerzity, s nimiž je již navázána dohoda o vzájemné výměně.
  9. Studovat na zahraniční univerzitě můžete i bez prodloužení studia na univerzitě domácí. Platí zásada, že pokud vykonáte zkoušky v zahraničí a předložíte o tom záznam, budou vám uznány na domácí univerzitě. Pokud zkoušky nevykonáte nebo nenaleznete v programu zahraniční univerzity odpovídající předměty, musíte zkoušku složit na domácí škole.
  10. Studium v zahraničí klade na studenta zvýšené nároky. Proto tento krok pečlivě zvažte. Toto zvýšené úsilí se ale rozhodně vyplatí. Přečtěte si dosavadní zkušenosti našich studentů a pak to zkuste sami :-).

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz