English


HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY
strana: 1 2
kvě162024

Stipendium Jiřího Bajera pro talentované studenty

autor: katedra optiky


Za účelem podpory talentovaných studentů fyziky vyhlašuje katedra optiky PřF UP Stipendium Jiřího Bajera. Stipendium je určeno studentům prvních ročníků bakalářských studijních programů Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika a Obecná fyzika a matematická fyzika, kteří byli úspěšnými řešiteli Fyzikální olympiády.  Výše stipendia je odstupňována takto:

Vítěz celostátního kola FO kategorie A: 40 000 Kč
Úspěšný řešitel celostátního kola FO kategorie A: 30 000 Kč
Úspěšný řešitel krajského kola FO kategorie A: 20 000 Kč

Stipendium bude vypláceno ve svou dílčích splátkách, každá ve výši jedné poloviny celkové výše stipendia. První polovina stipendia bude vyplacena v zimním semestru daného akademického roku, druhá pak v letním semestru. Vyplacení druhé poloviny stipendia je podmíněno úspěšným složením zkoušek z povinných předmětů zimního semestru prvního ročníku studia: Mechanika a molekulová fyzika, Matematická analýza 1 a Lineární algebra.

Stipendium bude poprvé udělováno v akademickém roce 2024/25.

Stipendium je pojmenováno po dlouholetém zaměstnanci Katedry optiky profesoru Jiřím Bajerovi, který nás bohužel předčasně opustil v roce 2018 a letos by se dožil 60 let. Jiří Bajer byl  mimo jiné mimořádně úspěšným řešitelem fyzikální olympiády a v roce 1982 získal stříbrnou medaili na XIII. Mezinárodní fyzikální olympiádě v německém Malente.

kvě162024

Úspěchy studentů katedry optiky v Soutěži o cenu děkana 2024

autor: katedra optiky


Studenti katedry optiky uspěli se svými pracemi v letošní Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se konala 3. května 2024. Absolutním vítězem sekce Fyzika se stal student bakalářského studijního programu Obecná fyzika a matematická fyzika Vojtěch Kuchař, který uspěl s prací New methods for evaluating superpositions of highly squeezed states. V sekci magisterských studentů se na druhém místě umístila studentka Optometrie Bc. Anežka Feilhauerová, která prezentovala práci  Biomechanické vlastnosti rohovky u endokrinní orbitopatie. V  kategorii doktorandů se na třetím místě umístil Mgr. Jiří Fadrný s prací Experimental preparation of multiphoton-added coherent states of light.

kvě162024

Profesor Zdeněk Hradil obdržel ocenění APS Outstanding referee

autor: katedra optiky


      

Profesor Zdeněk Hradil z Katedry optiky PřF UP v Olomouci obdržel ocenění APS Outstanding referee for 2023 za svou recenzní činnost pro vědecké časopisy vydávané Americkou fyzikální společností (American Physical Society, APS). Toto ocenění je každoročně udělováno vědcům, kteří se obzvláště významně podílejí na recenzování vědeckých manuskriptů pro APS. Již dříve toto ocenění obdrželi další dva členové katedry optiky: v roce 2008 profesor Jaromír Fiurášek a v roce 2009 profesor Tomáš Opatrný.

bře142024

Cenu Wernera von Siemense získali Dominik Vašinka a Miroslav Ježek z katedry optiky

autor: katedra optiky


Prestižní Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce obdržel student Katedry optiky Dominik Vašinka spolu s vedoucím své diplomové práce Miroslavem Ježkem. Dominik Vašinka ve své diplomové ukázal, jak lze výrazně zpřesnit složitá kvantová měření pomocí umělé inteligence a neuronových sítí. Dominik Vašinka v současné době pokračuje ve studiu v doktorském programu a věnuje se výzkumu na pomezí kvantové fyziky, fotoniky a umělé inteligence. Gratulujeme k ocenění a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

strana: 1 2

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz