English


HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY
pro22017

Úspěch katedry optiky ve veřejné soutěži GAČR v roce 2017

autor: katedra optiky


Dne 1.12.2017 zveřejnila Grantová agentura České republiky seznam projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2017. Výrazný úspěch zaznamenaly projekty připravené výzkumnými týmy působícími na katedře optiky PřF UP - k podpoře byly vybrány celkem 4 z 8 předložených projektů. Jedná se o následující projekty:

  • Nové možnosti kvantitativního fázového zobrazení dosažené průkopnickými technologiemi pro transformaci geometrické fáze světla, řešitel prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr., spoluřešitel prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (VUT Brno)

  • Efektivní a dostupné nelineárně stlačené světlo, řešitel Mgr. Petr Marek, Ph.D.

  • Využití resonančních a anharmonických jevů v biomolekulární spektroskopii, řešitel Prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. (ÚOCHB AV ČR), spoluřešitel RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

  • Fundamentální meze rozlišení v optické detekci a metrologii, řešitel prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Několik důvodů proč studovat optiku a proč ji studovat právě v Olomouci

Optika je moderní věda s nesčetnými aplikacemi v běžném životě od brýlových čoček až po lasery. Na katedře optiky můžete studovat zákony geometrické optiky, které se uplatňují například při návrzích a konstrukci optických soustav, moderní optoelektronické systémy využívající lasery nebo také fundamentální zákonitosti kvantového světa, kvantového počítání a kvantového zpracování informace.

Studium je založeno na kreditním systému, kdy si student ve vyšších ročnících může sám zvolit své zaměření. Je strukturováno do bakalářského, magisterského a doktorského stupně, z nichž ten poslední je určen pro ty, kteří naleznou zalíbení ve vědecké práci. Katedra optiky udržuje celou řadu mezinárodních kontaktů a je možné strávit během studia semestr nebo dva v zahraničí.

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum dosahuje výsledků plně srovnatelných se zahraničními pracovišti. Svědčí o tom celá řada národních a mezinárodních projektů, které jsou na pracovištích v Olomouci řešeny. Odborníci z Olomouce se v současné době podílejí na celé řadě projektů, jen namátkou několik atraktivních témat: kvantová kryptografie, kvantové zpracování informace, optická pinzeta, projekt Auger a výzkum vysokoenergetických částic. Právě díky těmto a dalším projektům je naše laboratorní vybavení na špičkové úrovni.

Olomouc poskytuje studentům velice dobré zázemí pro studentský život. Je to město ideální velikosti - všude se dá dojít pěšky a přesto je to velkoměsto s bohatým kulturním životem i sportovním vyžitím. Nedávno se celá optika přestěhovala do zbrusu nové budovy Přírodovědecké fakulty UP, jež vyrostla naproti parku poblíž centra města a nedaleko od VŠ kolejí.

Katedra optiky zajišťuje několik studijních kombinací, které je možné studovat v denním studiu Jedná se o zaměření Optika a optoelektronika  Obecná fyzika a matematická fyzika, Přístrojová optika a Optometrie. Podrobnější informace naleznete v sekci Studijní obory.

 

Nová informační brožura o studiu na katedře optiky

 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz