English


HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY
pro22017

Pracovníci katedry optiky se zapojí do řešení dvou projektů podpořených ve výzvě QuantERA Call 2017

autor: katedra optiky


Dne 22. listopadu 2017 byly zveřejněny výsledky výzvy z názvem Kvantové informační a komunikační vědy a technologie vyhlášené v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Tento program byl připravený konsorciem 32 organizací z 26 zemí, koordinovaný polským Národním vědeckým centrem a spolufinancovaný Evropskou komisí s celkovým rozpočtem 36 mil. eur.

Do výzvy bylo předloženo celkem 221 projektů připravených mezinárodními evropskými výzkumnými týmy. Na základě dvoukolového hodnocení bylo rozhodnuto o financování 26 projektů, z toho 4 s českou účastí. Z těchto 4 projektů jsou ve 2 projektech zapojeni pracovníci katedry optiky PřF UP.  Jedná se o projekt Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources (koordinátorka projektu Dr. Ana Predojevic, Stockholm University, spoluřešitel za UP Dr. Miroslav Ježek) a Theory Blind Quantum Control (koordinátor Dr. Florian Mintert, Imperial College London, spoluřešitel za UP prof. Radim Filip).

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum

Několik důvodů proč studovat optiku a proč ji studovat právě v Olomouci

Optika je moderní věda s nesčetnými aplikacemi v běžném životě od brýlových čoček až po lasery. Na katedře optiky můžete studovat zákony geometrické optiky, které se uplatňují například při návrzích a konstrukci optických soustav, moderní optoelektronické systémy využívající lasery nebo také fundamentální zákonitosti kvantového světa, kvantového počítání a kvantového zpracování informace.

Studium je založeno na kreditním systému, kdy si student ve vyšších ročnících může sám zvolit své zaměření. Je strukturováno do bakalářského, magisterského a doktorského stupně, z nichž ten poslední je určen pro ty, kteří naleznou zalíbení ve vědecké práci. Katedra optiky udržuje celou řadu mezinárodních kontaktů a je možné strávit během studia semestr nebo dva v zahraničí.

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum dosahuje výsledků plně srovnatelných se zahraničními pracovišti. Svědčí o tom celá řada národních a mezinárodních projektů, které jsou na pracovištích v Olomouci řešeny. Odborníci z Olomouce se v současné době podílejí na celé řadě projektů, jen namátkou několik atraktivních témat: kvantová kryptografie, kvantové zpracování informace, optická pinzeta, projekt Auger a výzkum vysokoenergetických částic. Právě díky těmto a dalším projektům je naše laboratorní vybavení na špičkové úrovni.

Olomouc poskytuje studentům velice dobré zázemí pro studentský život. Je to město ideální velikosti - všude se dá dojít pěšky a přesto je to velkoměsto s bohatým kulturním životem i sportovním vyžitím. Nedávno se celá optika přestěhovala do zbrusu nové budovy Přírodovědecké fakulty UP, jež vyrostla naproti parku poblíž centra města a nedaleko od VŠ kolejí.

Katedra optiky zajišťuje několik studijních kombinací, které je možné studovat v denním studiu Jedná se o zaměření Optika a optoelektronika  Obecná fyzika a matematická fyzika, Přístrojová optika a Optometrie. Podrobnější informace naleznete v sekci Studijní obory.

 

Nová informační brožura o studiu na katedře optiky

 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz