English


HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY
pro22017

Úspěch katedry optiky ve veřejné soutěži GAČR v roce 2017

autor: katedra optiky


Dne 1.12.2017 zveřejnila Grantová agentura České republiky seznam projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2017. Výrazný úspěch zaznamenaly projekty připravené výzkumnými týmy působícími na katedře optiky PřF UP - k podpoře byly vybrány celkem 4 z 8 předložených projektů. Jedná se o následující projekty:

  • Nové možnosti kvantitativního fázového zobrazení dosažené průkopnickými technologiemi pro transformaci geometrické fáze světla, řešitel prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr., spoluřešitel prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (VUT Brno)

  • Efektivní a dostupné nelineárně stlačené světlo, řešitel Mgr. Petr Marek, Ph.D.

  • Využití resonančních a anharmonických jevů v biomolekulární spektroskopii, řešitel Prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. (ÚOCHB AV ČR), spoluřešitel RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

  • Fundamentální meze rozlišení v optické detekci a metrologii, řešitel prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

pro22017

Pracovníci katedry optiky se zapojí do řešení dvou projektů podpořených ve výzvě QuantERA Call 2017

autor: katedra optiky


Dne 22. listopadu 2017 byly zveřejněny výsledky výzvy z názvem Kvantové informační a komunikační vědy a technologie vyhlášené v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Tento program byl připravený konsorciem 32 organizací z 26 zemí, koordinovaný polským Národním vědeckým centrem a spolufinancovaný Evropskou komisí s celkovým rozpočtem 36 mil. eur.

Do výzvy bylo předloženo celkem 221 projektů připravených mezinárodními evropskými výzkumnými týmy. Na základě dvoukolového hodnocení bylo rozhodnuto o financování 26 projektů, z toho 4 s českou účastí. Z těchto 4 projektů jsou ve 2 projektech zapojeni pracovníci katedry optiky PřF UP.  Jedná se o projekt Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources (koordinátorka projektu Dr. Ana Predojevic, Stockholm University, spoluřešitel za UP Dr. Miroslav Ježek) a Theory Blind Quantum Control (koordinátor Dr. Florian Mintert, Imperial College London, spoluřešitel za UP prof. Radim Filip).

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum

lis302017

Termíny obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v lednu 2018

autor: katedra optiky


Termíny obhajob bakalářských a diplomových prací, termíny závěrečných bakalářských a státních zkoušek v lednu 2018 a složení jednotlivých komisí pro státní zkoušky jsou k dispozici ke stažení zde.

 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz